Хмельницький портал

Можливість знати більше.

На початку ХХ століття у Проскурові існувала посада інспектора по виховному нагляду за учнями. Він був зобов'язаний переглядати усі фільми, що йшли в «ілюзіонах». Учні допускалися на кінокартину лише після його дозволу...

пн.22042019

Оновлено:05:29:21 PM

Ви не авторизовані.Зареєструватись ?

Back Ви тут: Головна Новини Видатні люди Міські керівники Чекман Михайло Костянтинович (16.08.1946 - 21.07.2002)

Новини

Чекман Михайло Костянтинович (16.08.1946 - 21.07.2002)

Чекман Михайло Костянтинович

Хмельницький міський голова (1990-2002 р.р.)

 

Біографічна довідка:

1946 року народження с. Чаньків Дунаєвецького району Хмельницької області, українець

1964 – 1967 рр. – навчання у Кам'янець-Подільському індустріальному технікумі.

1967–1969 рр. – начальник електроцеху, головний енергетик Токмацького гранітного кар'єру Запорізької області.

1969 – 1981 рр.— слюсар, старший технік, інженер, старший інженер, заступник начальника цеху № 5 заводу «Катіон». м. Хмельницький.

у 1973 р. заочно закінчує Львівський політехнічний інститут.

З 1981 – 1985 рр. заступник голови Хмельницького міськвиконкому.

1985–1990 рр. голова міського комітету народного контролю.

1990 – 2002 рр. – голова виконавчого комітету Хмельницької міської Ради, Хмельницький міський голова.

21 липня 2002 року трагічно загинув в автокатастрофі.

 

   "Уперше за одинадцять років місто зустрічає день свого народження — 25 вересня - без Михайла Костянтиновича Чекмана, міського голови. Людини, котра стала не просто важливою частиною життя рідного міста, а по суті, стала частиною життя кожного з нас, хмельничан. Ким він був, хмельничанин "номер один"? Патріот і добродушний мрійник, господар від Бога і мудрий керівник, котрий, здається бачив обласний центр уже нині таким, яким судилося місту стати років через десять, двадцять. Син селянина, він дбав про місто, як дбає про землю невтомний, щиросердний хлібороб, навчений досвідом пращурів і уже своїм, власним.

Михайло Чекман народився 16 серпня 1946 року у селі Чаньків Дунаєвецького району. Його батько, Костянтин Семенович - інвалід Великої Вітчизняної війни, був трактористом, мати, Ганна Михайлівна, працювала у споживчій кооперації.

У 1990-му рада обирає Михайла Чекмана головою виконавчого комітету, а 28 березня 1991 року - головою міської ради народних депутатів. Незважаючи на величезну зайнятість, міський голова продовжує навчатись: у 1999 році закінчує юридичний факультет Хмельницького інституту регіонального управління і права. Його ж політична діяльність простяглась далеко за межі Поділля: Михайло Чекман відомий як член Національної ради з узгодження діяльності загальнодержавних і регіональних органів та місцевого самоврядування при Президентові України, член Координаційної ради з питань місцевого самоврядування. За безпосередньою участю М.К. Чекмана в області створена спочатку Асоціація міст Хмельниччини, а згодом Михайло Костянтинович очолив регіональне відділення Асоціації міст України, став членом правління Асоціації міст України.

Нагороджений орденом "За заслуги" III ступеня , за заслуги перед православною церквою вшанований орденом Святого рівноапостольного князя Володимира Великого II ступеня та ювілейним орденом "Різдво Христове 2000" II ступеня.

Заслужений працівник соціальної сфери України. Лауреат Міжнародного відкритого рейтингу популярності та якості товарів і послуг "Золота фортуна" у номінації "Політик".

Нагороджений срібною медаллю "10 років Незалежності України" II ступеня, Почесною грамотою Кабінету Міністрів України за значний особистий внесок у становлення та розвиток місцевого самоврядування.

Кар'єрні щаблі оцінює влада, офіційне визнання - також це прерогатива влади, держави. А якими орденами, грамотами виміряти, оцінити душевне благородство і щиросердність? Мабуть, любов'ю. Хмельничани любили свого мера і на недавніх виборах втретє обрали його керівником міста.

Стовідсотковий хмельничанин Михайло Чекман, втім ніколи не забував свого селянського родоводу. І, може, звідси, така одержима любов до рідної землі? Він любив повторювати: "Якщо ми братимемо від батьків наших, від попередніх поколінь усе краще та ще примножуватимемо його, Україна житиме вічно. Щасливо житиме".

Він так і жив, так працював і так любив, залишивши по собі світлу, добру пам'ять у наших серцях.

І усі ми, хмельничани, продовжуємо і намагаємося примножити усе те позитивне, що започаткувала свого часу ця Людина.

 

 


   For the first time over eleven years the city marks its birthday - the 25th of September - without Mychailo Konstyantynovych Chekman, the mayor. Man, who became not simply an important part of the native city life, but, essentially, entered the life of everybody of us, Khmelnytskiy dwellers. What was he, a «number one» Khmelnytskiy citizen? A patriot, and a good natured dreamer, a gifted by hord host and a wise manager, who seemed to view the city of today in such a perspective as it is going to be in ten, twenty years. A peasant's son, he cared about the city, as an indefatigable, ingenuous farmer cares about land, taught by the experience of his predecessors and that of his own already.

Mychailo Chekman was born on June 16, 1946, in the village of Chanikiv of Dunaevtsi rayon. His father, Konstyantyn Semenovych - a disabled soldier of the Great Patriotic War, was a tractor driver, his mother, Anna Mchailivna, worked in a consumer's co-operative society.

In the year of 1990, the council elected Mychailo Chekman as the chief of the Executive Committee and on the 28 th of March, 1991, - the head of the town Council of people's deputies. In spite of being enormously busy, the mayor continued to study - in 1999 he graduated from the Faculty of the Khmelnytskiy Institute of Regional Management and Law. His political activity spread far beyond the limits of Podillya - Mychailo Chekman was well known as a member of the National Council responsible for coordinating the activity of the all state and regional organs and local authorities under the President of Ukraine, a member of the Coordinating Council on questions of local authorities. With Mychailo Chekman's direct participation, the Association of Chmelnychyna cities was set up first, and soon Mychailo Konstyantynovych headed the regional department of the Cities of Ukraine Association, he became a member of the Cities of Ukraine Association administration.

Mychailo Chekman was awarded the Order «For Merits» of the Third Class, the Order of the Saint Equiapostle Prince Volodymyr the Great of Second Class and the jubilee order «Christmas of 2000» of the Second Class.

This man was an honored worker of the social sphere of Ukraine, a laureate of the International public rating of gopd's and services popularity & quality «Gold Fortune» in the nomination «A Politican».

Moreover. Mychailo Chekman was awarded the silver medal of «10 years of the Independence of Ukraine» the Second Class, an honorary diploma of the Cabinet of Ministers of Ukraine for a considerable personal contribution in the establishment and development of local authorities.

Career stages are assessed by the authorities, an official acknowledgement is also a prerogative of power, state. But what orders, diplomas and measures can estimate mental mobility and sincerity? Probably, love, Chmelnychany loved their mayor and at the recent elections chose him as the city manager for the third time. Though Mychailo Chekman was a «100 per cent» Khmelnytskiy dweller, still he never forgot his peasant roots. This may be the reason of his devoted love of the native land. Ye was used to repeat «If we acquire all the best from our parents, preceding generations and multiply it, Ukraine will live forever. It will live in happiness. According to that rule he lived, worked and loved, leaving behind a bright, kind memory in our hearts.

Thus, all of us, Khmelnychany, try and continue to increase everything positive, that was initiated in his time by this Man."

 

Текст подано за виданням: Хмельницький – Фотоальбом (українською та англійською мовами). Київ. ДП “Експрес-Поліграф”, 2002 рік. Фото МКП “Хмельницькінфоцентр”.